aby nie zanudzać Was pełnymi reportażami oto kilka skrótów reportażowych i plenerowych...